Törzsültetvények, vírusmentesítés

Szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve végezzük a különböző gyümölcsfajták kórokozóktól mentesített törzsegyedeinek a fenntartását, az un. Központi Törzsültetvényben. Összesen 196 nemesfajtát tartunk fenn, amelyek a hazai faiskolai szaporítás mintegy 80%-nak a kiinduló anyagát jelentik. A kórokozóktól való mentesítés, a törzsfák megújítása, új fajták beemelése a Központi Törzsgyűjteménybe nem lenne lehetséges a megfelelő laboratóriumi háttér és növényi szövettenyésztési módszerek alkalmazása nélkül. Ez rendkívül változatos, intenzív kutatási munkát is feltételező tevékenység, amely Intézetünk egyik legfontosabb feladata.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.