Dr. Bujdosó Géza

Dr. Bujdosó Géza
Ismeretátadási és Fajtahasznosítási Tudományos Osztály
tudományos tanácsadó
1223 Budapest, Park utca 2.
Mobil: +36 704509743
E-mail: bujdoso.geza[kukac]fruitresearch.naik.hu

Tudományos fokozat

2007 PhD fokozat Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Doktori Iskola

Beosztások:

1999 – 2006 tudományos segédmunkatárs

2006.– 2014. tudományos munkatárs

2014.– 2016. kutatási igazgatóhelyettes

2016.- tudományos főmunkatárs, nemzetközi koordinátor

Kutatás:

  • - intenzív cseresznye, meggy és dió művelési rendszerei
  • - diófajta kutatás, fajták áruértéke

 

Publikációk
 

Teljes szövegű tudományos közlemények az utolsó 10 évből:

Rózsafajták virágszínének besorolása új, kolorimetrián alapuló színrendszer alapján.
Boronkay G. (2016): Kertgazdaság-Horticulture, 48 (1) 66-73.

Magyar rózsafajták virágfakulásának numerikus értékelése a színváltozás mértéke és iránya alapján.
Boronkay G. (2015): Kertgazdaság-Horticulture, 47 (3) 58-66.

Termesztett rózsa (Rosa hybrida hort.) fajták virágszín-kategóriáinak kialakítása kolorimetria és matematikai statisztika segítségével.
Boronkay G. (2015): I. Rózsa- és galagonya-konferencia a Kárpát-medencében. Konferenciai kötet, 226-229.

Színkártyával történő sziromszín-meghatározás megbízhatósága eltérő fényviszonyok mellett.
Boronkay G. (2015): Kertgazdaság, 47 (1) 30-35.

Improved Method of Calculating the Ornamental Value of Flowers Based on Petal Discolouring Measured in CIEDE2000.
Boronkay, G. (2015): Acta Horticulturae 1064 (1) 205-210.

The Effect of 1-MCP and Its Preservative Solution Combinations on the Vase Life of Rose Cultivar ’Bordeaux’.
Jámbor-Benczúr, E., Terék, O., Máthé, Á., Boronkay, G. (2010) ActaHort 877 291-296

Matematikai összefüggés a bonitált virágzási intenzitás és virágborítottság között kerti rózsa (Rosa Linnaeus) esetén.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E. (2010): Kertgazdaság, 42 (2) 53-60.

Variety specific integrated fruit production development in order to optimize inner content values .
Kállay E., Ficzek G., Andor D., Stéger-Máté M., Boronkay G., Kirilla Z., Bujdosó G., Végvári Gy., Tóth M.: (2010): International Journal of Horticultural Science 16 (2) 27-32.

Virágos dísznövények numerikus értékelése a levirágzás menete és a virágszín alapján - elsősorban rózsára (Rosa L.) kidolgozva.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E.: (2009): Kertgazdaság, 41 (2) 66-74

Colour stability of the flowers of some rose varieties measured in CIEDE2000.
Boronkay, G., Jámbor-Benczúr, E., Máthé, Á. (2009): Horticultural Science (Prague), 36 (2) 17-24

A budatétényi rózsakert szabadföldi kiültetésre leginkább alkalmas és legdekoratívabb rózsafajtáinak kiválasztása.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E.: (2009): Hagyomány és haladás a növénynemesítésben, A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, 56-60

Colour Conversion Centre.
Boronkay G. (2008-2010): ver. 1.0-4.1, software, Internet, http://ccc.orgfree.com

A virágszín értékelésének nehézségei szabadföldi rózsánál.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E.: (2008): Kertgazdaság, 40 (1) 31-38.

Magyar rózsafajták virágszín-stabilitásának értékelése Munsell-féle színrendszerben.
Boronkay G., Jámborné Benczúr E., Ferenczy A.: (2007): Kertgazdaság, 39 (3) 29-37.

Colour stability of the flowers in some modern rose varieties in Hungary.
Boronkay, G., Jámbor-Benczúr, E., Máthé, Á. (2007): International Journal of Horticultural Science 13 (2) 61-66.

Magyar floribunda rózsák lomb­sűrűségének értékelése erős diplokarponos levélfoltosság fertőzés mellett.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E. (2007): Kertgazdaság, 39 (2) 35-42.

Magyar rózsafajták virágnyílá­sának értékelése.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E. (2006): Kertgazdaság, 38 (4) 66-74.

A termesztett rózsa talaj- és tápanyagigénye.
Boronkay G. és Forró E. (2006): Kertgazdaság, 38 (3) 33-41.

Lombsűrűség felvételezés mód­szere floribunda rózsáknál.
Boronkay G. és Jámborné Benczúr E. (2006): Kertgazdaság, 38 (2) 35-40.

Flowering performance of some Modern Rose Varieties in Hungary.
Boronkay G. és Jámbor-Benczúr E. (2006): International Journal of Horticultural Science 12 (1) 69-77.


Könyvfejezet, könyvrészlet:

Bujdosó G. (2006): Hazai diófajták áruértéke. [Market value of Hungarian bred walnut varieties] in Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 54-58. p.

Bujdosó G. (2006): Külföldön termesztett jelentősebb diófajták [Important walnut varieties grown abroad] in Szentiványi P. – Kállay T.-né (szerk.): Dió. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 67-72. p.

Tóth M. – Bujdosó G. (2009): Dió [Walnut]. In Tóth M. (szerk.): Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. (egyetemi jegyzet). Inkart Kft, Budapest. 151-163.p.

Bujdosó G. (2009): Gesztenye  [Chestnut]. In Tóth M. (szerk.): Gyümölcsfaj- és fajtaismeter. (egyetemi jegyzet). Inkart Kft, Budapest. 171-175.p.

Bujdosó G. (2009): Mogyoró [Hazelnut]. In Tóth M. (szerk.): Gyümölcsfaj- és fajtaismeret. (egyetemi jegyzet). Inkart Kft, Budapest. 177-182.p.

Bujdosó G. (2013): Héjas gyümölcsfajok nemesítésének nemzetközi irányvonalai, fontosabb fajtaújdonságai [International trends in the shell fruit species’ breeding and its important new bred cultivars]. In: Zámboriné Németh É., Horváth L. (szerk.): Korszerű Kertészet, digitális tankönyv kertészmérnök MSc hallgatók számára. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, 2013. (ISBN: 978-963-503-537-3)

Bujdosó G. (2013): International breeding trends and the most important new cultivars of nuts In In: É. Németh Zámboriné, Sz. Sárosi, L. Horváth (eds.): Modern Horticulture. Corvinus University of Budapest, Faculty of Horticultural Science, 2013. (digital book, ISBN: 978-963-503-552-6)

Bujdosó G. (2014): Dió. Származása, elterjedése. [Origin and spreading of Persian Walnut] IN Kállay T-né (szerk./ ed.): Gyümölcsösök termőhelye [Fruit sites of orchards]. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 144. p.

Bujdosó G. (2014): Dió. Éghajlati igénye. [Oecological demands of Persian Walnut] IN Kállay T-né (szerk./ ed.): Gyümölcsösök termőhelye [Fruit sites of orchards]. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 144-146 p.

Bujdosó G. (2014): Gesztenye. Származása, elterjedése. [Origin and spreading of sweet chestnut] IN Kállay T-né (szerk./ ed.): Gyümölcsösök termőhelye [Fruit sites of orchards]. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 150. p.

Bujdosó G. (2014): Gesztenye éghajlati igénye. [Oecological demand of sweet chestnut] IN Kállay T-né (szerk./ ed.): Gyümölcsösök termőhelye [Fruit sites of orchards]. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 151-152. p.

Bujdosó G. – Szentiványi P. (2014): Following walnut footprints in Hungary. in Avenzato (szerk. /ed.) Following walnut footprints (Juglans regia L.). Scripta Horticulture No. 17:167-174

 

IF-os publikációk:

Bujdosó G. – Hrotkó K. (2005): Ergebnisse der Leistungsprüfung von Kirschensorten auf wuchsreduzierenden Unterlagen in Ungarn [Results of sweet cherry varieties grafted on dwarfing rootstocks]. Erwerbsobstbau, 47, (2-3), 46-53. (IF2005=0,25)

A. Winkler, S. Thornsbury, M. Artavia, F.-M. Chmielewski, D. Kirschke, S. Lee, M. Liszewska, S. Loveridge, P.-N. Tan, S. Zhong, J. A. Andresen, J. R. Black, R. Kurlus, D. Nizalov, N. Olynk, Z. Ustrnul, C. Zavalloni, J. M. Bisanz, G. Bujdosó, L. Fusina, Y. Henniges, P. Hilsendegen, K. Lar, L. Malarzewski, T. Moeller, R. Murmylo, T. Niedzwiedz, O. Nizalova, H. Prawiranata, N. Rothwell, J. van Ravensway, H. von Witzke, M. Woods (2010): A conceptual framework for multi-regional climate change assessments for international market systems with long-term investments. Climatic Change 01/2010; 103(3):445-470. DOI:10.1007/s10584-009-9781-1, (IF2010=3,43)

Bujdosó G.- Tóth M.- Márkus M.- Daood H. J.- Adányi N.- Szentiványi P. (2010): Fruit quality and composition of Hungarian bred walnut cultivars. Acta Alimentaria. 1(39), 35-47. IF2009=0,27)

Stégerné Máté M.- Mesterné Ficzek M.- Kállay E.- Bujdosó G.- Barta J.- Tóth M. (2010): Optimising harvesting time of sour cherry cultivars on the basis of quality parameters. Acta Alimentaria. 1(39), 59-68. (IF2009=0,27)

Hajnal V.- Szalay L.- Németh Sz.- Mesterné Ficzek M.- Bujdosó G.- Tóth M. (2012): Changes in the fruit texture parameters and composition of apricot cultivars during ripening. Acta Alimentaria. Vol. 41, 73-82. (IF2012=0,27

Bujdosó G. – Végvári Gy. – Hajnal V. – Ficzek G. – Tóth M. (2014): Phenolic profile of the kernel of selected Persian walnut (Juglans regia L.) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 1:(42): 24-29. (IF2014=0,547).

É. Kónya, G. Bujdosó, M. Berki , M. Nagy-Gasztonyi, N. Adányi (2015): Effect of short term storage on walnut fruit quality. Acta Alimentaria. 4(44): 601-608 p (IF2014=0,274).

Bujdosó G. – Kónya E. – Berki M. – Nagy-Gasztonyi M. – Szügyi-Bartha K. – Marton B. – Izsépi F. – Adányi N. (2016): Fatty acid composition, oxidative stability, and antioxidant properties of some Hungarian and other Persian walnut cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 40(2): 160-168. (IF2014=0,929).

 

Lektorált folyóiratban megjelent tudományos közlemények:

Bujdosó G. – Hrotkó K. (2003): A cseresznye és a meggy növekedése és termőre fordulása növekedést mérséklő alanyokon [Growth and yielding of sweet and tart cherry on dwarfing rootstocks], Kertgazdaság, 35, (3), 3-10.

Bujdosó G. – Skola I. (2004): Átalakulás előtt a román cseresznyetermesztés, [The Roumanian sweet cherry industry before changes] Kertgazdaság, 36, (1), 89-91.

Bujdosó G. (2004): Cseresznyetermesztés Altes Landban [Sweet cherry production in Altes Land – Northern Germany]. Kertgazdaság. 1(36): 92-94.

Bujdosó G. – Kállay T.-né (2004): Alany- és fajtahasználat az európai cseresznyetermesztésben [Usage of rootstocks and varieties in the European sweet cherry production], Kertgazdaság, 36, (2), 55-64.

Bujdosó G. - Hrotkó K. (2005): Achievement of rootstock-scion interactions on dwarfing cherry rootstocks in Hungary, Advances in Horticultural Sciences, 32, (4), 129-137

Bujdosó G.: Cseresznyetermesztés Spanyolországban. Kertgazdaság. 1(39), 12-16.

Kállay T-né – Bujdosó G. – Mesterné Ficzek M. – Stégerné Máté M. – Tóth M. (2007): Meggyfajták érésmenetének jellemzése a gyümölcs leválasztásához szükséges erő és a beltartalmi értékek változásával [Characteristics of some tart cherry varieties’ ripening period using changes in fruit removal force and inner content value] . Kertgazdaság. 4(38), 21-27.

Kállay, E., - Stéger-Máté, M. - Mester-Ficzek M., - Sándor, G. – Bujdosó G. – Tóth M. (2008): Changes of polyphenol, anthocyanin and rutin content in sour cherry varieties during ripening. Acta Biologoical Szegediensis. 1(52), 217-219.

Mesterné Ficzek M. – Kállay T.-né – Stégerné Máté M. – Bujdosó G. – Tóth M. (2008): Meggy beltartalmi értékeinek vizsgálata az érés során [Examination of tart cherries inner content value during ripening period]. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Növénytermesztési-Kertészeti szekció. (ISBN – 978-9639-24-9).

Kállay E.- Mesterné Ficzek M.- Andor D.- Stágerné Máté M.- Boronkay G.- Kirilla Z.- Bujdosó G.- Végvári Gy.- Tóth M. (2010): Variety specific integrated fruit production development in order optimize inner content value. Int. Journal of Horticultural Sciences. 2 (16), 27-31.

Bujdosó G.- Kállay E.- Szentiványi P. (2010): Walnusssorten aus Ungarn [Walnut varieties from Hungary]. Obstbau. 10(35), 581-584.

Bujdosó G.- Hrotkó K. (2012): A ’Petrus’. ’Vera’ és ’Carmen’ cseresznyefajták kezdeti növekedése és terméshozása magyar nemesítésű sajmeggy alanyokon (előzetes eredmények) [Growth and first yields of Pertus, Vera and Carmen sweet cherry varieties grafted on Hungarian bred Mahaleb rootstocks]. Kertgazdaság. 2(44), 15-25.

Bujdosó G. (2014): Fontoljuk meg a fajtaválasztás a diótermesztésben [Think over the choise of cultivars in the Persian walnut production!] Agrofórum extra. 53:26-27 p.

Bujdosó G. (2014): Walnuts in Hungary. Australian Nutgrower. 1(28): 40-42.

Szügyiné Bartha K. – Bujdosó G. – Hajnal V. – Szalay L. (2014): Magyar nemesítésű diófajták fagytűrő-képességének vizsgálata. [Examination of Hungarian bred Persian walnut cultivars on their frost tolerance]. Kertgazdaság. 1:(46)31-37. p.

Bujdosó G. (2014): The Hungarian walnut industry. Nucis Newsletter. No. 16. 26-27.

Erdős Z. – Bujdosó G. – Surányi D. – Kerek M.- Szabó T. – Kollányi G. – Skola I. (2015): Nemesítési programok a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetben [Breeding programs at NARIC Fruitculture Research Institute]. Agrfórum Extra. 58: 17-26.

Szügyiné Bartha K. – Bujdosó G. – Hajnal V. – Szalay L. (2015): A dió fagytűrése [Frost tolerance of Persian walnut]. Agrofórum Extra. 58:74-75.

 

Konferencia kiadványok magyar nyelvű (full paper):

Szügyiné Bartha K. – Bujdosó G. – Hajnal V. – Szalay L. (2014): Magyar nemesítésű diófajták vegyesrügyének fagytűrő képessége. Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban, XX. Növénynemesítési Tudományos Napok, 444-448 p.

Bujdosó G., Keserű Zs. (2016): Gyümölcstermesztési kutatások Kenyában [Research activities int he fruit growin g in Kenya]. Változások kora. [Shifting patterns in agricultural research to a climate change] 97-99. p. (ISBN: 978-963-12-5230-9)

Keserű Zs., Bujdosó G. (2016): Erdészeti és agroerdészeti kutatások Kenyában [Forestry and agro-forestry research in Kenya]. 93-96 p.

Villányi V., Bujdosó G. (2016): Kajsziaszalvány-termesztés Törökországban [Dried apricot production in Turkey]. 50-52. p.

 

Konferencia kiadványok, idegen nyelvű (full paper) / Proceedings in English language:

Bujdosó, G. – Hrotkó, K. – Stehr, R. (2004): Evaluation of sweet and sour cherry cultivars on German dwarfing rootstocks in Hungary, Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, (12), 233-244.

Bujdosó, G. (2004): Evaluation of three sweet cherry cultivars and one sour cherry hybrid on dwarfing rootstocks, Acta Horticulture (658), Volume I, 119-123.

Bujdosó, G. – Hrotkó K. – Kállay, E. (2005): Performance of dwarfing cherry rootstocks in Central Hungary. Lucrari Stiintifice, Seria Horticultura. Editura „Ion Ionescu de La Brad” Iasi. Iasi-2004, Anul XLVII-Vol. I(47). 673-680.

Bujdosó, G. – Hrotkó, K. : Perspective in the dwarf cherry rootstock research, Lucrai Stiintifice Editia II. Cartea Universitara, Bucuresti. 203-208. p.

Bujdosó, G – Hrotkó, K (2006): Nursery value of some dwarfing cherry rootstocks in Hungary, Agronomijas Vestis (Latvian Journal of Agronomy) No. 9. 7-9 p.

Bujdosó, G. – Hrotkó K. : Performance of three sweet cherry and one sour cherry cultivars on dwarfing rootstocks in Central Hungary. Acta Horticulturae (Proceedings of the 8th International Symposium on Rootstock, Canopy and Environmental Physiology in Orchard Systems, Budapest, 2004 (közlésre elfogadva/ in print)

Bujdosó G. – Hrotkó K. (2009): Evaluation of dwarfing cherry rootstocks in Hungary. First Balkan Symposium on Fruit Growing. Act. Hort. 825. 251-256 p.

Bujdosó G. (2011): Neue süsskirschensorten aus Ungarn [New sweet cherry varieties from Hungary] 36. Bundessteinobst-seminar. 93-95 p.

Bandi A.- Szani Zs.- Thiesz R.- Bujdosó G.- Tóth M. (2011): Variability of persian walnut (Juglans regia L.) fruit phenotype of the Carpathian Basin. 1st Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. Marosvásárhely. 13 p.

Moreno M.A.- Jiménez S.- Gogorcena Y.- Lasartec L.- Gil M.- Szügyi S.- Bujdosó G.- Kállay E. (2012): Compatibilidad de variedades de cerezo Húngaras sobre adara y ortos patrones prunus. [Comparison of Hungarian bred sweet cherry varieties on Adara in the nursery] Actas de Horticultura. No. 60, 480-482 p.

Robinson, T.L., Bujdosó G., Reginato, G. (2014): Influence of pruning severity on fruit size of Sweet Heart, Lapins, and Hedelfingen sweet cherry grown on GiSelA rootstocks. Acta Horticulturea. No. 1020. 441-451 p.

Bujdosó G. – Szentiványi P. (2014): Following walnut Footprints in Hungary. Following walnut footprints (Juglans regia L.). Scripta Horticulturea. No. 17. Drukkerij Station Drukwert, the Netherlands. 167-174. p.

Szentiványi P. – Kállay E. – Makay M. – Bujdosó G. (2014): Chestnut fruit site in Hungary and Hungarian bred Chestnut cultivars. Acta Horticulturae No. 1043. 83-86. p.

Ficzek G. – Bujdosó G. – Tóth M. – Stéger-Máté M. – Nótin B. – Kállay E., Szügyi S. (2014): Changes in the antoioxidant components in Hungarian bred sour cherry cultivars during the ripening time. Acta Horticulturae No. 1040. 83-88. p.

Bujdosó, G. – Hrotkó K. (2015): Preliminary results of some early ripening sweet cherry cultivars on some Hungarian bred Mahaleb rotostocks. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LIX, 2015. 17-22. p

 

Konferencia kiadványok, magyar nyelvű (abstract):

Bujdosó G. – Hrotkó K. (2003): Három cseresznyefajta és egy meggy fajtajelölt összehasonlító vizsgálata növekedést mérséklő alanyokon [Comparison of three sweet cherry varieties and one tart cherry candidate on dwarfing rootstocks], „Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly” Tudományos Ülésszak, Összefoglalók, Kertészettudomány, 304

Bujdosó G. – Hrotkó K. (2005): Alany-nemes kölcsönhatások vizsgálata növekedést mérséklő alanyokra szemzett cseresznye- és meggyfajtáknál [Examination of rootstock/scion interactions on sweet and tart cherry varieties grafted on dwarfing rootstocks]. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly” Tudományos Ülésszak, Összefoglalók, Kertészettudomány, 192 p

Kállay T.-né – Bujdosó G. – Mesterné Ficzek M. – Tóth M. (2007): Az ’Érdi jubileum’ meggyfajta érésmenetének jellemzése a gyümölcs leválasztásához szükséges erő mérésével és a beltartalmi értékek változásával [Characteristics of ripening period of ’Érdi jubileum’ using measuring of fruit removal force and changes in inner content value] . „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. Összefoglalók. Kertészettudomány. 150 p.

Bujdosó G. (2009): Tudományos kutatás és új innovácók a Cornell Egyetemen. [Research and innovations at Cornell University] „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. Összefoglalók. Kertészettudomány. 138. p.

Ficzek G. – Stégerné Máté M. – Kállay T-né – Szügyi S. – Bujdosó G. – Tóth M. (2009): Meggyfajták antioxidáns összetevőinek változása az érési idő alatt [Changes in tart cherry’ anthioxydant compounds during ripening period]. „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. Összefoglalók. Kertészettudomány. 152p.

Kállay T-né – Mesterné Ficzek M. – Bujdosó G. – Tóth Magdolna (2009): Fontosabb hazai meggyfajták betakarítási idejének műszeres meghatározása beltartalmi értékek optimalizálásával. [Instrumental determination of Hungarian bred tart cherry varieties’ ripening time using optimalization its inner content value] „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszak. Összefoglalók. Kertészettudomány. 174 p.

Bujdosó G., Izsépi F., Szügyiné Bartha K., Schmalzer R., Szentiványi P. (2015): Kétszer szelektált diópopuláció pomológiai értékelése, XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok, 66 p.

Szügyiné Bartha K., Hajnal V., Szalay L., Izsépi F., Bujdosó G. (2015): Magyar és külföldi nemesítésű diófajták fagytűrő képességének vizsgálata, XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok, 126 p.

 

Egyéb értékelhető cikk:

Bujdosó G. (2003): Intenzív cseresznye Ausztriában [Intensive sweet cherry growing in Austria], Kertészet és Szőlészet, 52, (46), 4.

Bujdosó G. (2003): Növekedést mérséklő cseresznye- és meggyalanyok [Dwarfing cherry rootstocks], Kertészet és Szőlészet, 52, (47), 11-12.

Bujdosó G. (2004). Gondoljuk át a növekedést mérséklő alanyok használatát !,[Think over the usage of dwarfing cherry rootstocks] Gyakorlati Agrofórum, 15, (2), 43-45.

Bujdosó G. (2004): Mit hoz a jövő ?,[What about the future?] Kertészet és Szőlészet, 53, (31), 9-10.

Bujdosó G. (2004): Cseresznyeültetvények Romániában [Sweet cherry growing in Romania], Kertészet és Szőlészet, 53, (33), 10.

Bujdosó G. (2005): Cseresznyetermesztés Lettországban, [Sweet cherry growing in Latvia] Kertészet és Szőlészet, 54, (33), 11.

Bujdosó G. (2007): Áruérték-vizsgálatok diónál. [Evaluation of walnut varieties’ market value] Kertészet és Szőlészet. 14(56), 14.

Bujdosó G. (2007): Fontoljuk meg az alanyválasztást! [Think over the rootstock usage] Kertészet és Szőlészet. 33(56), 20-21.

Bujdosó G. (2007): Származási hely: Spanyolország. [Origin: Spain] Kertészet és Szőlészet. 40(56), 18-19.

Bujdosó G. – Fjodorova L. (2008): Ukrán és magyar diófajták érzékszervi bírálata. [Organoleptic testing of Hungarian and Ukrainian bred walnut varieties] Kertészet és Szőlészet. 9(57), 12-13.

Bujdosó G. (2008): Áruérték vizsgálatok diónál.[Market value of walnut] Zöldség- és Gyümölcspiac. 5-6(12), 21.

Bujdosó G. (2008): Szlovén diófajták értékelése. [Evaluation of Slovene walnut varieties] Kertészet és Szőlészet. 48(57), 14-15.

Kállay E. – Szenci Gy. – Bujdosó G. – Apostol J. (2009): Hungarian tart cherry industry. Fruit Notes. 18(9), 4

Kállay E. – Aposotol J. – Bujdosó G. – Szenci Gy. (2009): Increasing competitiveness of sweet cherry growing using Hungarian bred cultivars. Compact Fruit Tree. 1(42), 18-20.

Bujdosó G. – Szentiványi P. (2009): Magyar nemesítésű diófajták áruértékének vizsgálata, külföldi fajtákkal összehasonlítva. [Evaluation of Hungarian bred walnut varieties, compared to foreing bred cultivars] Agrofórum Extra. 33, 16-17. p.

Bujdosó G. – Gyeviki M. – Hrotkó K. (2009): Új sajmeggyalanyok használatának első eredményei [First results of novel bred Mahalab rootstocks’ usage]. Agronapló. 2(13):79 p.

Kosáry J.- Bujdosó G.- Szentiványi P.- Rehus P.- Emmert M.- Farkas Cs. (2009): A lipogenáz izoenzim összetételének változásai a növényekben.10. A különböző diófajták (Juglans regia L.) avasodási hajlamának vizsgálata biokémiai módszerekkel. Haj Olaj Kozmetika. 4(59), 77-80.

Bujdosó G. (2010): Gyümölcstermesztési kutatások a Cornell Egyetemen [Fruit research at Cornell University]. Kertészet és Szőlészet. 4(59) 18-19.

Bujdosó G. (2010): Fontoljuk meg az alanyválasztást! [Think over the usage of rootstocks] Kertészet és Szőlészet. 23(59), 8-9.

Bujdosó G.- Szalay L. (2010): Gyümölcstelepítés- Piacképes fajtahasználat a gyümölcstermesztésben. [Fruit orchard establishment – market-orientated varieties int he fruit growing] Értékálló Aranykorona. 2(10), 17-18.

Bujdosó G. (2010): Mit kell(ene) tenni a gyümölcsültetvény telepítése előtt? [What shall/should we do before establishment an orchard?] Értékálló Aranykorona. 8(10), 10-12.

Bujdosó G. (2012): A dió metszése. [Walnut pruning] Agrofórum. 4(23), 128-129.

Bujdosó G. (2012): Trendek az európai cseresznyealany használatban. [Trends in the European sweet cherry rootstock usage] Agroinform. 7(21),10-11.

Kállay E.- Rozsnyai Zs.- Voigt E.- Bujdosó G. (2012): Dió kerekasztal [Walnut round table meeting]. Kertészet és Szőlészet. 12(61), 14-16.

Bujdosó G. (2013): Diótermesztésünk fejlesztési lehetőségei. [Development possibilities in the Persian walnut production] Értékálló Aranykorona. 1(13):11.

Bujdosó G. (2013): Kései fakadás [Late leafing]. Kertészet és Szőlészet. 13(62):16

Bujdosó G. – Oláh R. (2013): Magyar és szerb nemesítésű diófajták áruértéke. [Market value of Hungarian and Serbian bred Persian walnut cultivars] Kertészet és Szőlészet. 25(62):18-19

Bujdosó G. – Szügyi S. (2013): Lehetséges-e az intenzitás fokozása a meggytermesztésben? [Is it possible to increase the density in the tart cherry production?] Zöldség – Gyümölcs Piac és Technológia. 6(17): 12-13

Bujdosó G. (2013): Korszerű almaültetvények létesítése – első lépések. [Establishment of a modern apple orchard – first steps] Értékálló Aranykorona. 8(13):7-10

Bujdosó G. (2013): A hazai diótermesztés aktuális kérdései.[Actual questions of the Hungarian Persian walnut production] Zöldség – Gyümölcs Piac és Technológia. 10(17): 9-10

Bujdosó G. (2014): Fontoljuk meg a fajtaválasztást a diótermesztésben! [Let’s think over the choise of cultivars in the Persian walnut production]. Agroforum Extra. 53: 26-27.

Bujdosó G. (2014): Tavaszi fagykárok elleni védekezés lehetőségei a gyümölcstermesztésben. [Protection possibilities against spring frosts in the fruit production] Értékálló Aranykorona. 1(14): 17-18

Sasvári N. – Bujdosó G. (2014): Magyar és bolgár diófajták áruértéke [Market value of Hungarian and Bolgarian bred Persian walnut cultivars]. Kertészet és Szőlészet. 9(63):16-17.

Bujdosó G. (2014): Cseresznye – és meggyalanykínálat – a bőség zavara [Supply of cherry rootstocks]. Zöldség – Gyümölcs Piac és Technológia. 1(18):19-20.

Bujdosó G. (2014): A minőségi diótermesztés feltételei. [Criteria of Persian walnut production on high quality level]. Értékálló Aranykorona. 4(14): 13-14 p.

Bujdosó G. (2014): Az alma érési idejének meghatározása. [Determination of apple ripening time]. Értékálló Aranykorona. 8(14): 8-10. p.

Bujdosó G. (2014): Közelmúltban elfogadott magyar nemesítésű diófajták. [Hungarian bred Persian walnut cultivars approved in the past years]. Őstermelő. 5(18): 52-54. p.

Bujdosó G. – Iszépi F. – Szügyiné Bartha K. (2014): Diótermesztés Európában [Persian walnut growing in Europe]. Kertészet és Szőlészet. 45:(63): 16-19

Bujdosó G. (2015): Nyugalmi időszak alatti teendők a gyümölcsültetvényekben [Activities in the orchards during the dormant periode]. Értékálló Aranykorona. 1(15): 17-19. p.

Szügyiné Bartha K. – Izsépi F. – Bujdosó G. - Hajnal V. – Szalay L. (2015): A dió alkalmazkodása a téli fagyokhoz [Adaptation of Persian walnut to the winter frosts]. Kertészet és Szőlészet. 10(64): 10.

Bujdosó G. – Izsépi F. – Szügyiné Bartha K. (2015): Diótermesztés a déli féltekén [Walnut growing on the southern hemisphere]. Kertészet és Szőlészet. 13(64): 14-15.

Bujdosó G. (2015): Felkészülés a csonthéjas gyümölcsfajok betakarítására [Preparation for the harvest of stone fruit species]. Értékálló Aranykorona. 5-6(15): 15-17.

Bujdosó G. (2015): Gyümölcstermesztési Kutatások Kenyában. Kertészet és Szőlészet. 40(64)18-19

Villányi V. – Bujdosó G. (2015): Malatya, a kajszitermesztés fővárosa. Kertészet és Szőlészet. 42(64): 22-24.

Bujdosó G. – Keserű Zs. (2016): Agroerdészeti rendszerek Kenyában. Agrofórum. 27(1): 76-79

Bujdosó G. (2016): Tél végi teendők a gyümölcsösökben. Értékálló Aranykorona. 1(16): 4-6.

Villányi V. – Bujdosó G. (2016): A világ legnagyobb kajsziaszalvány-termő vidéke: Malatya, Törökország. Agrofórum. 2(27): 142-144.

 

Egyéb:

Apostol J. – Kállay T.-né- Bujdosó G. – Szügyi S. – Schmidt T. (2007): A magyar cseresznyetermesztés versenyképességének fokozása a Rita, Carmen és Axel magyar nemesítésű cseresznyefajtákkal [Increasing of competitiveness of Hungarian sweet cherry growing using Rita, Carmen and Axel novel bred Hungarian varieties]. Agrárinnovációs Nagydíj 2006. I. helyezés [1st place, Agricultural Innovation Award]

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.