Dr. Lakatos Tamás

Dr. Lakatos Tamás
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet
intézetigazgató
4244 Újfehértó, Vadas-tag 2.
Telefon: +36 42290822
Mobil: +36 703962781
Fax: +36 42291359
E-mail: lakatos.tamas[kukac]fruitresearch.naik.hu

Publikációk
 

a, „Impaktos” közlemények

Fenyvesi A., Béres Cs., Raschi A., Tognietti R., Ridder H.-W., Molnár T., Röfler J., Lakatos T., Csiha I. (1998): Sap-flow velocities and distribution of wet-wood in trunks of healthy and unhealthy Quercus robur, Quercus petrea and Quercus cerris oak trees in Hungary. Chemosphere 36. (4/5) 931-936 (IF1998=1.06)

Tóth A., Lakatos T., Braun M., Kiss B. (1999): Ramet distribution, leaf morphometry and elemental composition of Caltha palustris L. along a water depth gradient. Flora 194. 431-437. (IF1999=0.708)

Kaya H.K., Aguillera M.M., Alumai A., Ho Yul Choo, de la Torre M., Fodor A., Ganguly S., Hazır S., Lakatos T., Pye A., Wilson M., Yamanaka S., Yang H., Ehlers R.-U. (2006) Status of entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria from selected countries and regions of the World. Biological Control38. (1) 134-155. (IF=1.735)

Tóth T., Lakatos T. (2008) Photorhabdus temperata subsp. cinerea subsp. nov., isolated from Heterorhabditis nematodes. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 58: 2579 - 2581. (IF 2008=2.22)

Laznik Ž., Ross J. L., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2009) First record of the nematode Alloionema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) in Arionidae slugs in Slovenia. Russian Journal of Nematology 17: 137-139.   (IF2009=0.395)

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2009) First record of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia. Helminthologia 46: 135-138. (IF2009=0.951)

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2010) The activity of three new strains of Steinernema feltiae against adults of Sitophilus oryzae under laboratory conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment 8: (1) 150-154. (IF2010=0.282)

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2010) Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) adults are susceptible to entomopathogenic nematodes (Rhabditida) attack: results from a laboratory study. Journal of Plant Diseases and Protection 117: (1) 30-32. (IF2010=0.353)

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2010) Control of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) on potato under field conditions: a comparison of the efficacy of foliar application of two strains of Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) and spraying with thiametoxam. Journal of Plant Diseases and Protection 117: (3) 129-135. (IF2010=0.353)

Tóth T., Lakatos T., Koltay A. (2013) Lonsdalea quercina subsp. populi subsp. nov., isolated from bark canker of poplar trees. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 63: 2309-2313. (IF2013=2.798)

 

 b, Egyéb közlemények:

Bubán T., Lakatos T., Helmeczi B., Dörgő E., Papp J., Mező M., Jakab I., Merwin I. (1997): Herbicidtakarékos facsík kezelés fiatal almaültetvényben. Növényvédelem 33. (9) 445-452

Bubán T., Lakatos T. (1997) Fruit thinning with benzyladenine in trees of hard-to-thin apple cultivars. Horticultural Science 29. (3-4) 31-35

Bubán T., Lakatos T. (1998): Benzyladenine for treating trees of hard-to-thin apple cultivars. Acta Horticulturae 463. 509-515

Bubán T., Lakatos T. (2000) Contributions to the efficacy of benzyladenine as fruit thinning agent for apple cultivars. Acta Horticulturae 514. 59-68

Lakatos T., Bubán T. (2000): Water use of young apple trees related to leaf area development. International Journal of Horticultural Science 6. 61-64

Lakatos T., Bubán T. (2000) Night-time water use of apple trees: results of sap flow rate measurements. Acta Horticulturae 537. 345-349

Lakatos T., Bubán T. (2000): Effectiveness of different groundcover materials to preserve soil water content in a young apple orchard. Acta Horticulturae 525. 425-427

Bubán T., Lakatos T. (2000): Fertigation in young apple orchards by using different forms of nitrogen. Acta Horticulturae 525. 201-209

Lakatos T., Bubán T., Helmeczi B. (2001): Effects of groundcover management systems on the number of soil microorganisms and tree nutrition. Acta Horticulturae 564. 201-208

Lakatos T. (2003): A gyümölcsterhelés hatása az almafák vízfelhasználására. Kertgazdaság 35. 17-25

Lakatos T. and Bubán T. (2003): Effects of crop load on tree water use in apple (Malus domestica Borkh.). International Journal of Horticultural Science 9. 29-33

Lakatos T., Tóth T. (2006) Biological control of European cockchafer larvae (Melolontha meloontha L.) – preliminary results. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14: 73-79.

Bubán T., Lakatos T., Tóth T., Dorgai L., Hudák I. and Hevesi M. (2006) Az Erwinia amylovoraval szemben antagonista baktérium: a Pantoea agglomerans HIP32 hatékonyságának vizsgálata. Növényvédelem 42(11): 589-595.

Bubán T., Lakatos T., Tóth T., Hudák I., Hevesi M. és Stockwell O.V. (2007) Különböző antagonista baktériumok hatékonysága az Erwinia amylovoraval szemben. Növényvédelem 43(11):

Somogyi I., Tóth T., Fodor I., Lakatos T. (2008) Üzemi kijuttatási kísérletek rovarpatogén fonálféreg tartalmú biológiai növényvédelmi készítményhez. Kertgazdaság 40: 67-73.

Tóth T., Lakatos T., Inántsy F. (2008) Elaboration of biological control techniques against key pests of fruit growing in Hungary. Acta Horticulturae 767: 105-108.

Tóth T., Lakatos T., Kaskötő Z. (2008) Identification and typing of Photorhabdus isolates from entomopathogenic nematodes in Hungarian soils. IOBC wprs Bulletin 31: 138-143.

Sisak Cs., Kaskötő Z., Tóth T., Lakatos T. (2008) Cultivation conditions of biocomplexes applicable to control Melolontha melolontha. IOBC wprs Bulletin 31: 297-301.

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Trdan, S. (2008) Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna. Acta Agriculturae Slovenica 91: 351-359.

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Trdan S. (2008) Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) recorded for the first time in Slovenia. Acta Agriculturae Slovenica 91: 37-45

Laznik Z., Tóth T., Lakatos T., Trdan S. (2009) First field experiment with entomopathogenic nematodes in Slovenia. IOBC wprs Bulletin 45: 361-364.

Tóth T., Lakatos T. (2009) Two different bacterial symbionts of Heterorhabditis megidis and Heterorhabditis downesi inside one population. IOBC wprs Bulletin 45: 395-397.

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2009) Efficacy of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) against third-stage larvae of common cockchafer (Melolontha melolontha [L.], Coleoptera, Scarabaeidae) under laboratory conditions. Acta Agriculturae Slovenica, 93: 293-299.

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2009) Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - the first member from Heterorhabditidae family in Slovenia. Acta Agriculturae Slovenica 93: 181-187.

Laznik Ž., Tóth T., Lakatos T., Vidrih M., Trdan S. (2009) First record of a cold-active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia. Acta Agriculturae Slovenica 93: 37-42.

Koltay A., Lakatos T., Tóth T., André Z. (2012) A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) ellen alkalmazott biológiai védekezési technológia erdeifenyő-állományokban. Erdészettudományi Közlemények 12 (1): 173-186.

Izsépi F., Varjas V., Tóth T., Lakatos T. (2016) A bálványfa verticilliumos hervadása: új remény a biológiai védekezésre? Növényvédelem 77 (10): 517-518.

 

c, Népszerűsitő cikkek:

Lakatos T., Krammer O., Fülöp I., Farkas E., Bubán T. (1999) Egy lehetséges módszer az öntözés időzítésére: a gyümölcsnövekedés mérése. Agrofórum 10. (13) 23-25

Lakatos T. (2003): Gyomszabályozás az integrált gyümölcstermesztében. Aranykorona 3. (10.) 6-8

Lakatos T. (2003): Az almaültetvények öntözése: a gyümölcsterhelés szerepe. Agrofórum 14. (12.) 27-29

 

d, Könyvrészlet:

Lakatos T., (1998): A gyümölcstermő növények vízforgalma, vízigénye és a befolyásoló tényezők. in: Nyíri L. (szerk.) Aszálykárok mérséklése. 2. kötet: Kertészet. Mezőgazda Kiadó, Budapest pp. 18-27

 

e, Részvétel konferenciákon:

Bubán T., Lakatos T., Helmeczi B., Dörgő E., Papp J., Jakab I., Merwin I. (1997): Herbicidtakarékos facsík kezelés fiatal almaültetvényben. Növényvédelmi Tudományos Napok 1997, Abstract kötet p. 140 (előadás)

Lakatos T., Dobolyi Cs., Bubán T. (1998): Contributions to the AM colonisation of roots depending on a groundcover management system in a young apple orchard. 2nd Conference on Progress in Plant Sciences, Mosonmagyaróvár, Hungary, 15-17 June 1998 (oral presentation)

Lakatos T., Bubán T., Béres Cs., Fenyvesi A. (1998) Water use of young apple trees depending on groundcover management. XXV. International Horticultural Congress, Brussel, 2-7 August 1998 (oral presentation)

Lakatos T., Bubán T. (1998) Effectiveness of different groundcover management materials to preserve soil water content in young apple orchard. 4th International Conference on Integrated fruit Production, Leuven, Belgium, July 27 - August 1, 1998 (poster)

Bubán T., Lakatos T. (1998) Fertigation in young apple orchard by using different forms of nitrogen. 4th International Conference on Integrated fruit Production, Leuven, Belgium, July 27 - August 1, 1998  (oral presentation)

Lakatos T., Bubán T. (1999) Night-time water use of apple trees: results of sap flow rate measurements. 3rd International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, Lisbon, Portugal, 28 June – 2 July, 1999 (oral presentation)

Lakatos T., Bubán T., Helmeczi B. (2000) Contribution to the number of soil microorganisms and the plant nutrition depending on a groundcover management system. 4th International Symposium on Mineral Nutrition of Deciduous Fruit Crops. Penticton, BA, Canada, 13-18 August, 2000 (oral presentation)

Lakatos T. (2001) Effects of crop load on tree water use in apple (Malus domestica Borkh.). International Symposium on irrigation and water relations in grapewines and fruit trees. Mendoza, Argentina, 4-6 December, 2001 (oral presentation)

Lakatos T. (2002) Crop load as a modifying factor in crop evapotranspiration model for irrigation scheduling. XXVI. International Horticultural Congress. Toronto, Canada, 11-17 August, 2002 (poster)

Lakatos T. and Fodor A. (2003) Perspectives and problems of the use EPN/EPB as biological control agents in the Hungarian horticulture. Third International Symposium on Entomopathogenic Nematodes and Symbiotic Bacteria. Wooster, Ohio, USA 4-7 September, 2003 (oral presentation)

Sisak Cs., Kaskötő Z., Lakatos T. (2004) Rovarpatogén fonálférgek szimbionta baktériumának tenyésztési vizsgálatai. Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése és X. Fermentációs Kollokvium, Keszthely, 2004. október 7-9. p. 106.

Lakatos T., Tóth T. (2004) Biological control of grubs of European cockchafer Melolontha melolontha (L.): preliminary results. Hungarian Forest Research Institute: Biotic damage in forests, 12-16 September, 2004, Mátrafüred (oral presentation)

Lakatos T., Tóth T., Lucskai A. (2005) Identification of new Hungarian Heterorhabditis isolates and their bacterial symbionts. COST 850 Meeting: Natural Occurrence and Evolution of EPNs, 14-17 January, 2005, Ceske Budejovice, Czech Republic (oral presentation)

Lakatos T., Tóth T. (2005) Biological control of European cockchafer larvae (Melolontha melolontha L.) – preliminary results. Pest and Weed Control in Sustainable Fruit Production-International Workshop, 1-3 September, 2005, Skierniewice, Poland (oral presentation)

Tóth T., Lakatos T., Kaskötő Z. (2007) Identification and typing of Photorhabdus isolates from entomopathogenic nematodes in Hungarian soils. IOBC/WPRS Working Group „Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes” 11th European Meeting, 03-07 June, 2007, Alés, France (oral presentation)

Tóth T., Lakatos T. (2009) Two different bacterial symbionts of Heterorhabditis megidis and Heterorhabditis downesi inside one population. IOBC/WPRS Working Group „Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes”12th Meeting: Future research and development in the use of microbial agents and nematodes for biological insect control, 22-25 June, 2009, Pamplona, Spain (oral presentation)

Lakatos T., Tóth T. (2010) Symbiotic bacteria can modify the competitive success of sympatric Heterorhabditis megidis and H. downesi populations. 43th Annual Meeting of Society of Invertebrate pathology, July 11-15, 2010, Trabzon, Turkey (poster)

Tóth T., Laznik Z., Trdan S., Lakatos T. (2010) The efficacy of Steinernema feltiae and Steinernema carpocapsae in controlling Colorado potato beetle on potato under field conditions. 43th Annual Meeting of Society of Invertebrate pathology, July 11-15, 2010, Trabzon, Turkey (poster)

Lakatos T., Tóth T., Somogyi I. (2010) Deposition of entomopathogenic nematodes along drip irrigation lines during application by irrigation system. 30th Symposium of European Nematological Society, September 20-22, 2010, Wien, Austria (oral presentation)

 

Programajánló

2019. november 6., szerda, 10:00
Helyszín: Körmendi Kulturális Központ 9900 Körmend Berzsenyi Dániel u. 11.